Các lớp huấn luyện quản lý cấp trung

Liên hệ với chúng tôi

Mở lớp người huấn luyện ATVSLĐ

“Học cách huấn luyện ATVSLĐ không chỉ là đầu tư vào sự nghiệp của bạn, mà còn là góp phần quan trọng vào sự an toàn của cộng đồng. Bạn có cơ hội trở thành người thay đổi thực sự và bảo vệ cuộc sống của người khác.”

Xem lịch học tại đây