Sơ cấp cứu cơ bản

Sơ cấp cứu trong môi trường doanh nghiệp là một phần quan trọng của chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS – Occupational Health and Safety). Đây là những bước cơ bản mà doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo rằng nhân viên và khách hàng trong doanh nghiệp sẽ nhận được sự chăm sóc y tế ngay lập tức trong trường hợp cần thiết.

Huấn luyện sơ cấp cứu là việc trang bị cho người lao động những kiến thức cơ bản về hoạt động sơ cứu, hướng dẫn những thao tác sơ cấp cứu ban đầu để trợ giúp nạn nhân trước khi nhân viên y tế đến nơi. Việc sơ cấp cứu này nhằm ngăn không cho tình trạng nạn nhân ngày càng xấu đi. Tạo cơ hội phục hồi và cứu sống nạn nhân.

Huấn luyện sơ cấp cứu

Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định một số điều về huấn luyện sơ cấp cứu tại nơi làm việc

Điều 5. Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu

 1. Việc bố trí lực lượng sơ cứu, cấp cứu, trang bị phương tiện, thiết bị, vật tư, sơ cứu, cấp cứu phải căn cứ vào các yếu tố sau:
 • Loại hình sản xuất, bản chất của yếu tố nguy hiểm, có hại;
 • Số lượng người lao động, số lượng ca làm việc; bố trí ca làm việc;
 • Nguy cơ gây tai nạn có thểxảy ra tại nơi làm việc;
 • Khoảng cách từ nơi làm việc đến cơ sở y tế gần nhất;
 • Tỷ lệ tai nạn lao động (nếu có).
 1. Đối với vị trí làm việc có sử dụng hóa chất độc hoặc chất gây ăn mòn phải trang bị vòi tắm khẩn cấp và phương tiện rửa mắt tại vị trí dễ tiếp cận trong khu vực làm việc và được bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất hoặc quy định của pháp luật (nếu có).
 2. Đối với nơi làm việc có sử dụng hóa chất đã được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất thì phải có phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt, ghi rõ hướng dẫn về sơ cứu, cấp cứu đối với loại hóa chất đó, đặt gần vị trí của túi sơ cứu, cấp cứu để dễ tiếp cận. Nếu hóa chất sử dụng có chất giải độc thì phải có sẵn chất giải độc và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trong túi sơ cứu, cấp cứu.
 3. Có lực lượng sơ cứu, cấp cứu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư này.
 4. Công bố công khai các thông tin về vị trí, số lượng của túi sơ cứu, trang thiết bị, các phương tiện cấp cứu, phòng hoặc khu vực sơ cứu, cấp cứu và danh sách thành viên lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại các khu vực làm việc của cơ sở lao động đểcho người lao động biết và sử dụng khi cần thiết.
 5. Trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu (bao gồm cả túi sơ cứu) và số lượng người làm công tác sơ cứu, cấp cứu phải được định kỳ kiểm tra, rà soát để bảo đảm luôn trong tình trạng sử dụng tốt và phù hợp với các yêu cầu quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu

 1. Lực lượng sơ cứu, cấp cứu gồm:
 2. a) Người lao động được người sử dụng lao động phân công tham gia lực lượng sơ cứu. Việc phân công người lao động tham gia lực lượng sơ cứu phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Có đủ sức khỏe và tình nguyện tham gia các hoạt động sơ cứu, cấp cứu;
 • Có thể có mặt sớm nhất tại vị trí xảy ra tai nạn lao động để hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu trong thời gian làm việc;
 • Được huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu theo hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư này.
 1. b) Người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
 2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu như sau:
 3. a) Dưới 100 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu;
 4. b) Cứ mỗi 100 người lao động tăng thêm phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu.
 5. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh khác, người sử dụng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu như sau:
 6. a) Dưới 200 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người lao động làm côngtác sơ cứu, cấp cứu;
 7. b) Cứ mỗi 150 người lao động tăng thêm phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu.
 8. Bảo đảm mỗi ca làm việc hoặc nhóm làm việc lưu động phải có người hoặc lực lượng chịu trách nhiệm sơ cứu, cấp cứu.

Huấn luyện sơ cấp cứu

Điều 8. Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu

 1. Trường hợp trên 300 người cùng lao động tập trungtrên một mặt bằng phải bố trí khu vực sơ cứu, cấp cứu.
 2. Khu vực sơ cứu, cấp cứu phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:
 • Phải đủ rộng đểđặt cáng cứu thương và có chỗ cho người bị tai nạn lao động nằm và được thông khí, chiếu sáng và có biển hiệu (chữ thập);
 • Bố trí gần nhà vệ sinh, dễ tiếp cận với khu vực lao động, sản xuất và dễdàng trong công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc vận chuyển người lao động khi bị tai nạn lao động;
 • Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cứu, cấp cứu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

 1. Đối tượnghuấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:
 • Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;
 • Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu.
 1. Thời gian, nội dung huấn luyện và huấn luyện lại hằng năm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Người được huấn luyện phải ký vào Sổtheo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu theo mẫu quy định tại Phụ lục 7ban hành kèm theo Thông tư này sau khi được huấn luyện. Trường hợp người lao động đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì không phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu nhưng phải lưu bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định thời gian, nội dung huấn luyện người lao động

 • Huấn luyện ban đầu

Thời gian huấn luyện:

Đối với người lao động: 4 giờ;

Đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu: 16 giờ (2 ngày).

 • Huấn luyện hằng năm

Thời gian huấn luyện:

Đối với người lao động: 2 giờ;

Đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu: 8 giờ (1 ngày)

Nội dung huấn luyện:

 1. Các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ
 2. Băng bó vết thương (Nguyên tắc, các phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó)
 3. Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, các biện pháp cầm máu tạm thời)
 4. Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, các phương tiện cố định gãy xương)
 5. Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn hô hấp, hướng dẫn thông thoáng đường thở và hỗ trợ hô hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi)
 6. Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân và mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng tại chỗ)
 7. Phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu
 8. Các hình thức cấp cứu:

– Cấp cứu điện giật

– Cấp cứu đuối nước

– Cấp cứu tai nạn do hóa chất

 1. Hướng dẫn chung nội dung và sử dụng túi sơ cứu
 2. Thực hành chung cho các nội dung

Huấn luyện sơ cấp cứu

Tham gia bình luận: