Huấn Luyện An Toàn Về Hóa Chất: Tuân Thủ Nghị Định 113 và Nghị Định 44

I. THẾ NÀO LÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỀ HÓA CHẤT.

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113 và nghị định 44 nhằm tuân thủ Luật Hóa Chất và Luật An Toàn Vệ Sinh Lao động

Hóa chất nguy hiểm như thế nào ?
 • Căn cứ Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
 • Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Theo Điều 31 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP về việc tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113

 • Cá nhân hoạt động hóa chất phải tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử đối tượng tham gia huấn luyện định kỳ 02 năm/lần.
 • Hoạt động huấn luyện có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động khác liên quan đến an toàn, như huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 • Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.
 • Không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. (bởi vì có các quy định chuyên ngành khác ví dụ như Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,..)

II. Đối tượng được huấn luyện an toàn hóa chất.

Hóa chất 113

Theo Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất (áp dụng với hóa chất nguy hiểm) gồm 3 nhóm:

 1. Nhóm 1 – Huấn luyện an toàn hóa chất:
  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
  • Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật.
  • Cấp phó của người đứng đầu có trách nhiệm phụ trách công tác an toàn hóa chất.
 2. Nhóm 2 – Huấn luyện an toàn hóa chất:
  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.
  • Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.
 3. Nhóm 3 – Huấn luyện an toàn hóa chất:
  • Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Nội Dung Huấn Luyện:

 1. Nhóm 1:
  • Quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất.
  • Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất.
  • Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để ứng phó, khắc phục sự cố.
 2. Nhóm 2:
  • Quy định pháp luật.
  • Đặc tính nguy hiểm của hóa chất.
  • Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc.
 3. Nhóm 3:
  • Các hóa chất và thông tin liên quan.
  • Nguy cơ mất an toàn hóa chất.
  • Quy trình ứng phó sự cố hóa chất.

Người Huấn Luyện:

 • Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất.
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

III. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN.

Thời gian huấn luyện an toàn hóa chất 113

Thời Gian Huấn Luyện:

 1. Nhóm 1:
  • Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 2. Nhóm 2:
  • Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 3. Nhóm 3:
  • Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ LƯU HỒ SƠ

Đánh giá và lưu hồ sơ
Đánh giá và lưu hồ sơ
 • Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra và đánh giá kết quả.
 • Thời gian kiểm tra tối đa 02 giờ, bài kiểm tra phải đạt điểm trung bình trở lên.
 • Hồ sơ lưu giữ trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý yêu cầu.

Hy vọng rằng những ghi chú này sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật. Đối với thông tin chi tiết và tư vấn chính xác hơn, bạn có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí. Nếu có thắc mắc và có nhu cầu huấn luyện An toàn hóa chất thì liên hệ với chúng tôi, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú chuyên tổ chức các khóa học về An toàn vệ sinh lao động cho các nhà máy.

Link Đăng ký: Khóa học Huấn luyện An toàn điện tại đây

Hoặc liên hệ: 0888.095.386 (Ms Huyền)  –  0975.361.157 (Ms Phúc)

Email: atldkhangminhphu@gmail.com

Website: www.khangminhphu.vn

Facebook: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú 

Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.

 

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học