Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động

HUẤN LUYỆN THEO YÊU CẦU, LINH ĐỘNG, NHIỆT TÌNH, HỢP LÝ “HUẤN LUYỆN AN TOÀN – TRAO NGÀN HẠNH PHÚC”

Chương trình huấn luyện theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP

STT NỘI DUNG
1 Nhóm 1  –  Cấp quản lý
2 Nhóm 2  –  Người phụ trách, bán phụ trách về an toàn lao động
3 An toàn chung
4 An toàn điện
5 An toàn hàn điện – hàn hơi (Hot work)
6 An toàn làm việc trên cao
7 An toàn làm việc trong không gian kín, không gian hạn chế
8 An toàn hóa chất
9 An toàn vận hành thiết bị nâng
10 An toàn vận hành cẩu tháp
11 An toàn vận hành cẩu ô tô, bánh lốp, bánh xích
12 An toàn vận hành cẩu trục
13 An toàn vận hành cẩu bờ
14 An toàn vận hành xe nâng hàng, xe nâng người
15 Nhóm 3 An toàn vận hành thiết bị áp lực
16 An toàn vận hành nồi hơi (Lò hơi)
17 An toàn vận hành máy nén khí
18 An toàn vận hành máy phát điện Diezel và trạm phân phối điện
19 An toàn tháo lắp, bảo trì điện kế 1 pha, 3 pha không ngắt điện
20 An toàn vận hành hệ thống lạnh
21 An toàn vận hành máy cơ khí, máy công cụ, gia công cơ khí
22 An toàn trong chiết nạp, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại khí công nghiệp (H2, OXY, NITƠ, CO2, Ar, N2, He…)
23 An toàn trong chiết nạp, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh khí hóa lỏng… (LPG, CNG, NH3)
24 An toàn lao động, vệ sinh lao động trong công trường xây dựng
25 An toàn vận hành, sử dụng máy xây dựng
26 An toàn vận hành thang máy, vận thăng lồng
27 Phòng cháy chữa cháy
28 An toàn thoát hiểm khi cháy nhà cao tầng
29 An toàn giàn giáo căn bản I
STT NỘI DUNG
30 An toàn giàn giáo bậc II
31 An toàn giàn giáo bậc III
32 Hệ thống giấy phép làm việc
33 Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro
34 Điều tra tai nạn & Đánh giá rủi ro
35 Phân tích an toàn công việc (JSA)
36 Nhận thức về An toàn, Sức khỏe & Môi trường
37 Kỹ năng An toàn, Sức khỏe & Môi trường cho nhà quản lý
38 Quản lý An toàn nhà thầu
39 Kỹ năng thanh tra An toàn, Sức khỏe & Môi trường
40 Cán bộ giám sát an toàn trong ngành xây dựng
41 Nhận thức H2S
42 Nhóm 3 Giải cứu tai nạn trong không gian kín
43 Kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm
44 Khóa gắn thẻ
45 Nghiên cứu phân tích nguy hiểm và Khả năng vận hành – HAZOP
46 Thiết bị bảo hộ lao động (PPE)
47 Nhận thức về Thủy Ngân
48 Quản lý giao thông
49 Lái xe phòng vệ / Defensive Driving
50 Sơ cấp cứu căn bản
51 Sơ cấp cứu nâng cao
52 Nhận thức về Quản lý môi trường
53 Nhận thức về Quản lý chất thải
54 An toàn nổ biến áp, nổ lò hơi, nổ nguyên liệu, nổ bụi
55 An toàn bức xạ
56 Nhóm 4  –  Người lao động
57 Nhóm 5  –  Người làm công tác y tế
58 Nhóm 6  –  An toàn vệ sinh viên

Tham gia bình luận: