05 BẬC AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 05/2021 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiện nay, các sự cố do điện hay tai nạn điện gây ra ngày càng phổ biến, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú chia sẻ đến bạn những thông tin bổ ích về An toàn điện

Bậc an toàn điện có những bậc quy định tại Điều 8 Thông tư 05/2021/TT-BCT (Có hiệu lực từ 22/09/2021), cụ thể như sau:

 1. Những công việc được làm theo bậc an toàn điện
  Các bậc

  an toàn điện

  Công việc
  Bậc 1/5
  • Được làm các công việc không tiếp xúc với thiết bị hoặc dây dẫn mang điện;
  • Tham gia phụ việc cho đơn vị công tác làm việc trên thiết bị điện, đường dây điện.
  Bậc 2/5
  • Làm phần công việc của bậc 1/5;
  • Làm việc tại nơi đã được cắt điện hoàn toàn.
  Bậc 3/5
  • Làm phần công việc của bậc 2/5;
  • Làm việc tại nơi được cắt điện từng phần;
  • Làm việc trực tiếp với đường dây điện, thiết bị điện hạ áp đang mang điện; d) Thực hiện thao tác trên lưới điện cao áp;
  • Kiểm tra trạm điện, đường dây điện đang vận hành;
  • Cấp lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây điện, thiết bị điện hạ áp.
  Bậc 4/5
  • Làm phần công việc của bậc 3/5;
  • Làm việc trực tiếp với đường dây điện, thiết bị điện cao áp đang mang điện;
  • Cấp phiếu công tác, lệnh công tác, chỉ huy trực tiếp, cho phép đơn vị công tác vào làm việc, giám sát đơn vị công tác làm việc trên đường dây điện, thiết bị điện cao áp.
  Bậc 5/5 Làm toàn bộ công việc thuộc phạm vi được giao ( Hình ảnh minh họa bên dưới)

   

  Mẫu xếp bậc an toàn điện theo công việc
 2. Phân chia bậc an toàn điện

Để được cấp thẻ An toàn điện (ứng với bậc được phân), học viên cần được huấn luyện An toàn điện theo khung chương trình quy định trong theo Thông tư 05/2021/TT-BCT  và có quả sát hạch cả lý thuyết- thực hành đều phải đạt từ 80% trở lên.

An toàn điện là gì?

2.1. Yêu cầu đối với bậc 1/5

 • Kết quả huấn luyện lần đầu về lý thuyết và thực hành đạt 80% trở lên;
 • Có kiến thức về những quy định chung để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao;
 • Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định.

2.2 Yêu cầu đối với bậc 2/5

 • Hiểu rõ những quy định chung và biện pháp bảo đảm an toàn khi thực hiện công việc được giao;
 • Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định;
 • Hiểu rõ phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện;
 • Có kiến thức về sơ cứu người bị điện giật.
An toàn điện

2.3. Yêu cầu đối với bậc 3/5

 • Yêu cầu như đối với bậc 2/5;
 • Có khả năng phát hiện vi phạm, hành vi không an toàn;
 • Có kỹ năng kiểm tra, giám sát người làm việc ở đường dây hoặc thiết bị điện.

2.4. Yêu cầu đối với bậc 4/5

 • Yêu cầu như đối với bậc 3/5;
 • Hiểu rõ trách nhiệm, phạm vi thực hiện của từng đơn vị công tác khi cùng tham gia thực hiện công việc;
 • Có kỹ năng lập biện pháp an toàn để thực hiện công việc và tổ chức giám sát, theo dõi công nhân làm việc;
 • Có khả năng phân tích, điều tra sự cố, tai nạn điện.

2.5. Yêu cầu đối với bậc 5/5

 • Yêu cầu như đối với bậc 4/5;
 • Có kỹ năng phối hợp với các đơn vị công tác khác, lãnh đạo công việc, tổ chức tiến hành các biện pháp an toàn và kiểm tra theo dõi thực hiện công việc.

Trên đây là cách phân chia 05 bậc an toàn điện cùng những công việc cụ thể được làm theo bậc an toàn điện.

Thông tin bậc an toàn điện của người lao động được ghi rõ trên thẻ an toàn điện của người lao động sau khi hoàn thành huấn luyện và sát hạch Khóa huấn luyện An toàn điện

Chiêu sinh lớp kỹ thuật an toàn điện
Chiêu sinh lớp kỹ thuật an toàn điện – Khang Minh Phú

3. Cách đăng ký khóa huấn luyện An toàn điện

Hiện nay, các sự cố do điện hay tai nạn điện gây ra ngày càng phổ biến. Nhằm giảm thiểu tình trạng này và cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn điện, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú đã mở các khóa huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT hướng tới học viên là những người lao động làm việc trong môi trường có nhiều thiết bị điện hay tham gia vào những quy trình sản xuất, công nghiệp cần sử dụng nguồn điện áp lớn. Quy định về huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện được quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021.

Link Đăng ký: Khóa học Huấn luyện An toàn điện tại đây

Hoặc liên hệ: 0888.095.386 (Ms Huyền)  –  0975.361.157 (Ms Phúc)

Email: atldkhangminhphu@gmail.com 

Website: www.khangminhphu.vn

Facebook: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú 

Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi. 

 

 

 

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học