Thông Điệp Gửi Đến HSE

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận số 87 ngày 26/11/2020 về việc đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động hạng C theo TT 06/2020 – Đào tạo các nhóm An toàn vệ sinh lao động 1,2,3,4,5,6 trên toàn quốc; – Đào tạo đội ngũ HSE chuyên nghiệp; – Tổ chức các lớp đào tạo “Người huấn luyện ATVSLĐ” tại doanh nghiệp với đội ngũ là Chuyên gia – Giảng viên giàu kinh nghiệm từ Cục An Toàn, Viện Đào Tạo, các trường Đại học và có kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực chuyên ngành An toàn – Vệ sinh lao động, – Tư vấn ISO. – Kiểm định máy móc. – Quan trắc môi trường.

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học