Danh mục Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đã ban hành hoặc hủy bỏ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐ-TBXH

Khang Minh Phú chia sẻ đến mọi người danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn Lao động. Hãy cùng xem đã thay đổi như thế nào nhé?

STT Tên, số hiệu QCVN Văn bản ban hành Tình trạng hiệu lực
QCVN 01-2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với nồi hơi và bình chịu áp lực Quyết định số
64/2008/QĐ-BLĐTBXH
Ngày 27/11/2008
Còn hiệu lực
QCVN 02: 2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy Còn hiệu lực
QCVN 03: 2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện Còn hiệu lực
QCVN 05: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá Còn hiệu lực
QCVN 06: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp Còn hiệu lực
QCVN 07: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng Còn hiệu lực
QCVN 08: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi Còn hiệu lực
QCVN 09: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ Còn hiệu lực
QCVN 10: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc Còn hiệu lực
QCVN 11: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người Còn hiệu lực
QCVN 12: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo Còn hiệu lực
QCVN 13: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Palăng điện Còn hiệu lực
QCVN 14: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện Còn hiệu lực
QCVN 15: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện Còn hiệu lực
QCVN 16: 2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng Còn hiệu lực
QCVN 17: 2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi Còn hiệu lực
QCVN 18: 2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực
Thông tư số
42/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày 30/12/2013
Hết hiệu lực

(được thay thế bởi

QCVN 19: 2014/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo Thông tư số 35/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014 Còn hiệu lực
QCVN 20: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với sàn nâng dùng để nâng người Còn hiệu lực
QCVN 21: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống lạnh Còn hiệu lực
QCVN 22: 2015/BLĐTBXH, Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
Thông tư số
49/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày 08/12/2015
Hết hiệu lực do đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Phụ lục Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
QCVN 23: 2014/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân Còn hiệu lực
QCVN 24: 2014/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với găng tay bảo vệ cách điện Còn hiệu lực
QCVN 25: 2015/BLĐTBXH Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên Còn hiệu lực
QCVN 26: 2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với Thang máy điện không buồng máy 
Thông tư số
48/2016/TT-BLĐTBXH 
Ngày 28/12/2016
Hết hiệu lực (được thay thế bởi
QCVN 27: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn Còn hiệu lực
QCVN 28: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự đồng dùng trong mặt nạ hàn Còn hiệu lực
QCVN 29: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với Cần trục Còn hiệu lực
QCVN 30: 2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với Cầu trục, Cổng trục Còn hiệu lực
QCVN 31:2017/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng Thông tư số 20/2017/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2017 Còn hiệu lực
QCVN 32:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ đối với thang máy gia đình Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2017 Còn hiệu lực
QCVN 34:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATLĐ khi làm việc trong không gian hạn chế Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 Còn hiệu lực
QCVN 35:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máng trượt dùng trong các công trình vui chơi công cộng Thông tư số
05/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019
Còn hiệu lực
QCVN 36:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toàn Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 Còn hiệu lực
QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 Còn hiệu lực

Nguồn: Trang Thông tin điện tử – Cục An toàn Lao động

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học