Bài thi nhóm 4

Mời các anh chị học viên vào làm bài kiểm tra

Xin chúc các anh chị làm bài thật tốt !!! Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú Xin chân thành cảm ơn