NGÀY HỘI KẾT NỐI VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Ngày 15/4/2022. KHANG MINH PHÚ tự hào khi được kết nối với các chủ Doanh nghiệp. Đồng hành cùng Doanh nghiệp – đối tác, khách hàng tham gia các sự kiện quảng bá, kết nối. Lan tỏa Giá trị và Văn Hóa An toàn đến với mỗi Doanh nghiệp. Cùng nhau chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều.

Ngày hội kết nối với chủ Doanh nghiệp về Xây dựng Văn Hóa An toàn, Vệ sinh trong Doanh nghiệp.

Ngày hội kết nối với chủ Doanh nghiệp về Xây dựng Văn Hóa An toàn, Vệ sinh trong Doanh nghiệp.
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học