Khai giảng lớp Người huấn luyện ATVSLĐ

💥💥 Khang Minh Phú xin thông báo Khai giảng lớp Người huấn luyện ATVSLĐ 2022

🔷 ĐỐI TƯỢNG 👨‍💻
– Trưởng phòng/Nhân viên an toàn tại cơ sở làm việc ở doanh nghiệp có đủ điều kiện huấn luyện.

– Người làm hành chính/nhân sự đồng thời kiểm nhiệm công tác an toàn tại doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức về kỹ thuật, quản lý, pháp luật liên quan đến ATVSLĐ.

– Người huấn luyện đã có Giấy chứng nhận huấn luyện, muốn bổ sung, cập nhật kiến thức để áp dụng vào công việc hiện tại và đáp ứng yêu cầu của luật định.

– Người đang theo đuổi con đường trở thành Người huấn luyện ATVSLĐ như một nghề nghiệp ổn định.

CV Mở Lớp NHLATVSLĐ

Bạn quan tâm đến lịch Khai giảng lớp người huấn luyện ATVSLĐ xin liên hệ:
– Ms Huyền: 0888095386 (Zalo)

 

 

Người huấn luyện ATVSLĐ
Giảng viên nguồn

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học