COI TRỌNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) là một giải pháp nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động (NLĐ). Qua đó xây dựng được môi trường làm việc an toàn, hạn chế thấp nhất những rủi ro về người và tài sản, góp phần củng cố uy tín, thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp.

1.Thực trạng và nguyên nhân:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, trong đó có nguyên nhân NLĐ chưa được huấn luyện AT – VSLĐ. Vì thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm làm việc tại công trường nên dẫn đến cái chết không đáng có.

Thực tế còn tồn tại nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm, thậm chí chưa biết đến việc đơn vị phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện AT – VSLĐ cho NLĐ.

Thực tế tại một số doanh nghiệp về nội dung chấp hành các quy định pháp luật về AT – VSLĐ, trong đó có nội dung huấn luyện AT – VSLĐ. Hầu hết các doanh nghiệp được kiểm tra bị mắc lỗi liên quan tới công tác huấn luyện, như: Chưa huấn luyện AT – VSLĐ; huấn luyện chưa đủ số lượng NLĐ đang làm việc; phân nhóm huấn luyện chưa đúng nhóm đối tượng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên là sau huấn luyện không có hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng huấn luyện của cơ quan chức năng. Từ đó dẫn đến hiện trạng doanh nghiệp, NLĐ chưa nghiêm túc tham gia khóa huấn luyện; tham gia vì mục đích được cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề. Học vì chứng chỉ, chứ không học để nâng cao nhận thức, kỹ phòng tránh tai nạn lao động. Nhiều nhất là đội ngũ những người làm nghề vận hành máy móc, thiết bị, điện, hóa chất, vật liệu nổ.

Cùng với đó là nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cơ bản sử dụng lao động chưa qua đào tạo, chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đến quyền lợi của NLĐ. Nhận thức của người sử dụng lao động chưa đầy đủ, không tổ chức huấn luyện AT – VSLĐ cho NLĐ, hoặc có tổ chức thì chỉ mang tính hình thức, nội dung huấn luyện còn chung chung, chưa đi sâu vào lĩnh vực lao động đặc thù của doanh nghiệp.

Bản thân nhiều NLĐ cũng không tha thiết khi tham dự các khóa huấn luyện về AT – VSLĐ do doanh nghiệp tổ chức. Chỉ khi có sự cố xảy ra, chủ sử dụng lao động và NLĐ mới giật mình vì chủ quan, thiếu trách nhiệm với chính bản thân.

Dù rằng các chủ sử dụng lao động và NLĐ đều ý thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của huấn luyện AT – VSLĐ, nhưng không ít doanh nghiệp cố tình lảng tránh trách nhiệm, không tổ chức cho NLĐ tham gia hoạt động này, thậm chí tổ chức mang tính đối phó với cơ quan chức năng.

Ngay cả một số đơn vị có chức năng được Nhà nước cho phép hoạt động cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ cũng làm việc không hết trách nhiệm. Bởi cơ chế tự chủ, làm nghiêm túc đơn vị sẽ có ít đối tác, giảm doanh thu.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện AT – VSLĐ, nhất là trong thời hội nhập càng đòi hỏi chất lượng, nội dung huấn luyện phải đáp ứng được các yêu cầu phát triển hiện nay, như: An toàn trong sử dụng công nghệ mới; cập nhật các phương pháp cải thiện điều kiện lao động mới, các tiêu chuẩn AT – VSLĐ quốc tế, khoa học về cải thiện điều kiện lao động. Từ đó giúp NLĐ phòng tránh được những nguy cơ rủi ro mới.

2.Các quy định về Huấn luyện ATVSLĐ

 • Luật An toàn lao động ngày 25/6/2015
 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động.
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTB-XH.
 • Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động.
 • Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 • Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Danh Mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì? Mục đích của việc huấn luyện

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là thực hiện các công tác giảng dạy và đào tạo cho người tham gia lao động nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào.

Người tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi thực hiện công việc để có thể đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động.

Mục đích của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

 • Thực hiện tốt việc an toàn lao động sẽ bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, giảm thiểu tối đa các trường hợp tai nạn lao động.
 • Bên cạnh đó, thực hiện an toàn lao động giúp người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.
 • Không những vậy còn bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.
 • Doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, giảm thiếu chi phí do TNLĐ,. BNN gây ra cho người lao động.

4.Tại sao phải huấn luyện an toàn:

Chấp hành theo quy định của pháp luật: Chính phủ ban hành các quy định về huấn luyện ATVSLĐ, điều này giúp người sử dụng lao động, người lao động nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn lao động sẽ giúp người lao động nắm bắt được những kiến thức và có thể chủ động phòng tránh được những tác hại không mong muốn tiềm ẩn trong quá trình lao động cũng như đưa ra các biện pháp phòng tránh sự cố tai nạn nghề nghiệp.

Việc trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng về thực hiện an toàn lao động sẽ giúp người lao động có thể làm việc tốt hơn, đúng những yêu cầu của doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện tốt các yêu cầu trong việc an toàn lao động sẽ giúp mang lại có hiệu quả thiết thực và lâu dài cho hoạt động của doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa các chi phí do sự cố máy móc và con người gây ra.

 1. Đối tượng phải huấn luyện an toàn lao động:

Theo quy định tại NĐ 44/2016/NĐ-CP và NĐ140/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia huấn luyện ATVSLĐ bao gồm:

Huấn luyện an toàn nhóm 1 người làm quản lý

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu.

 

Huấn luyện an toàn nhóm 2 người làm an toàn

Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 

Huấn luyện an toàn nhóm 3 cho công nhân

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Huấn luyện an toàn nhóm 5 cán bộ y tế

Theo Điều 73 của Luật An toàn vệ sinh lao động, cho nhân viên y tế (người công tác ý tế) chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe của người lao động tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất. Người thực hiện công tác y tế có trách nhiệm tham mưu, trực tiếp quản lý sức khỏe cho người lao động với các nội dung chính: Xây dựng phương án, phương tiện sơ cấp cứu, thuốc thiết yếu và cấp cứu khi có tai nạn, tổ chức sơ cứu và hỗ trợ đào tạo cho người lao động tại cơ sở.

Huấn luyện an toàn nhóm 6

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 1. Thời gian huấn luyện an toàn các nhóm 1,2,3,4,5,6
 • Huấn luyện an toàn nhóm 1 và nhóm 4: Thời gian đào tạo tối thiểu là 16 giờ.
 • Nhóm 2: Thời gian đào tạo tối thiểu là 48 giờ, chia thành nhiều ngày theo giờ hành chính.
 • Nhóm 3: Tối thiểu là 24 giờ.
 • Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
 • Nhóm 6: Thời gian đào tạo huấn luyện tối thiểu là 4 giờ.

Đối với những trường hợp tham gia huấn luyện an toàn lao động lần đầu, phải thực hiện đúng và đủ thời gian huấn luyện theo quy định, và cụ thể là như trên đã nêu.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Trong chương trình đào tạo định kỳ, cần lưu ý thời gian đào tạo:

 • Thực hiện huấn luyện đủ thời gian quy định với những nội dung mới.
 • Thực hiện 50% thời gian huấn luyện đối với những nội dung cũ và đã được đào tạo trước đó.
 1. Nội dung huấn luyện ATVSLĐ:

Tùy vào mỗi nhóm đối tượng mà nội dung cụ thể khác nhau. Nội dung khóa đào tạo gồm những phần chính:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
 • Kỹ thuật an toàn thiết bị.

 

 1. Học huấn luyện An toàn lao động từ đâu:

Đơn vị có chức năng được Nhà nước cho phép hoạt động cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ.

Hiểu được tầm quan trọng của việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường làm việc cho người lao động. Hiện không khó có thể tìm thấy các đơn vị huấn luyện ATVSLĐ trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng mang đến chương trình huấn luyện uy tín, chất lượng và phù hợp với yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Quý khách hàng hãy đến với Công ty TNHH KHANG MINH PHÚ để chúng tôi có thể giúp đỡ doanh nghiệp của bạn trong việc tiếp cận kiến thức, kỹ năng về ATLĐ từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra các  biện pháp phòng tránh TNLĐ và BNN cho người lao động.

 1. ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY KHANG MINH PHÚ

– Là đơn vị được Cục An toàn lao động cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016, 140/2018.

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động hạng C.

Đào tạo các nhóm An toàn vệ sinh lao động 1,2,3,4,5,6 trên toàn quốc với đội ngũ Giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường Đại học và Các chuyên gia làm việc trực tiếp trong Doanh nghiệp có kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực chuyên ngành An toàn – Vệ sinh lao động.

Đào tạo – cấp chứng nhận An toàn lao động tại Bình Dương, Khu vực Đông Nam bộ và trên cả nước. Hiện Công ty chúng tôi có Trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh,  Các chi nhánh: Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng

– Công ty Khang Minh Phú chuyên đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp về An toàn vệ sinh lao động nhà máy, nhà xưởng; công trình xây dựng; trường học; bệnh viện; ngân hàng, cao ốc khách sạn; dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp.

10. Tại sao nên chọn huấn luyện an toàn tại Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú?

Với phương châm ” Lợi ích của khách hàng là lợi ích của công ty”

KHANG MINH PHÚ luôn hướng tới:

 • Nội dung, huấn luyện đầy đủ, đúng trọng tâm, phù hợp với công tác an toàn lao động tại các Doanh nghiệp.
 • Giảng viên chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế, có khả năng giảng dạy ở nhiều ngôn ngữ khác như Anh, Trung, Hàn…
 • Nhân viên làm việc tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng chính xác, nhanh nhất có thể
 • Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực tuyến và trực tiếp, theo yêu cầu của quý doanh nghiệp.

ĐẶC BIỆT: 

Được cấp chứng chỉ trong thời gian nhanh nhất, Hồ sơ, chứng chỉ, thẻ An toàn nhanh chóng, đúng quy định của Pháp luật.

Được chủ động về mặt thời gian tổ chức Huấn luyện .

Được chi trả Chi phí Huấn luyện thấp nhất.

 • Được yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty KHANG MINH PHÚ cùa chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

 • Bảo hộ lao động.
 • Sơ cấp cứu – Khám sức khỏe
 • Bảo hiểm tai nạn
 • Đào tạo vận hành doanh nghiệp
 • Đào tạo văn hóa DN, Kiến thức nhân sự
 • Quan trắc môi trường
 • Kiểm định máy móc
 • An toàn vệ sinh thực phẩm

Công ty Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú.

Trụ sở Công ty: Số 102/30, Khu phố 3B, Đường TL 17, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam.

 Văn phòng liên hệ: Số 15, đường 65, Khu Phố 2, Phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

 Facebook: BD Khang Minh Phu;

 Website: khangminhphu.vn

Email : atldkhangminhphu@gmail.com;

Website : www.khangminhphu.vn

Liên hệ Hotline:

0888095386 (Ms Huyền – Zalo)

Mail: thaonguyenkmp@gmail.com

Hotline: 0945422317(Ms Thảo- Zalo)

Hotline: 0975361157 (Mr Thiện – zalo)

Mail: thientangkmp@gmail.com

Hotline: 0865934679 (Ms. Trang)

Email: trangdaokmp@gmail.com

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm và có đầy đủ tư cách pháp nhân, Khang Minh Phú luôn luôn tự tin thực hiện tốt tất cả các dự án mà khách hàng tin tưởng uỷ thác.

 

#Antoanlaodong

#Antoan

#Khangminhphu

#Antoanlahanhphuc

#AntoanlaodongBinhDuong

#AntoanBinhDuong

#Khangminhphu

#Antoanlahanhphuc

#BSCI

#SEDEX

#SMETA

#Tuvan

#BinhDuong

 

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học