Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019

BO LUAT 45 QH14

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học